Kā vadīt komandas darbu attālināti

Lielai pasaules daļai darbs attālināti mājas apstākļos vairs nav svešs COVID-19 krīzes dēļ. Kā arī attālināti strādāt pēdējos pāris gados kļūst arvien populārāk jau pirms krīzes sākuma. IBM veiktajā aptaujā tika atklāts, ka “vairāk nekā puse darbinieku vēlas, lai attālināts darbs būtu galvenais darba modelis, un 75% atbildēja, ka viņi vēlētos strādāt attālināti vismaz nepilnu darba laiku.” [2]

Daudzi darbinieki ir vēlējušies attālinātu darbu, taču darba devēji tajā nav bijuši tik ieinteresēti. Kāpēc tas tā ir un kādas ir galvenās lietas, lai rastosveiksmīgs darba komandas rezultāts? 

Kam pievērst uzmanību? 

Lai saglabātu saliedētu un efektīvi strādājošu darba komandu, mainot darba vidi, nepieciešams pievērst uzmanību:

 • Komandas vadībai

“Vadības principi ir vienādi neatkarīgi no tā, vai komanda atrodas zem viena jumta vai ģeogrāfiski izkliedēta. Patiesais jautājums ir, kā jūs vislabāk izmantojat biroja komandas vadību un pārvēršat to attālā vidē? ” – Brie Reinolds (Brie Reynolds), FlexJobs vecākais karjeras speciālists.

Viena no vissvarīgākajām lietām ir panākt, lai visi komandas locekļi būtu tikpat saliedēti, informēti un ieinteresēti kopdarbā. Un tas ir ļoti svarīgi ne tikai projekta sākumā, bet arī jāsaglabā darba procesā, lai kāds darbinieks nebūtu pasīvs vai mazāk iesaistījies. [1] Darba komandas dalībniekiem un vadītājam ir jāsakrīt tādam pašam redzējumam un cerībām attiecībā uz mērķi, kuru vēlas sasniegt. Lai to nodrošinātu, komandai ir jābūt saliedētiem un jāiepazīst vienam otru labāk darba procesā, strādājot no mājām. [2] Lai veiksmīgi organizētu komandas darbu, komandas vadītājam ir jāievēro šie norādījumi:

 • Skaidri jānorāda katram komandas loceklim atbildīgie pienākumi
 • Jāizveido katra uzdevuma un projekta izpildes vai norises grafiks
 • Jāseko līdzi darbinieku progresam
 • Termiņa neievērošana nav viena cilvēka atbildība komandas darbā
 • Sociālajiem faktoriem un komunikācijai

“Komandas darbā klusums nav zelts, bet gan tas ir nāvējošs.” – Marks Sanborns (Mark Sanborn), grāmatas The Fred Factor: How Passion In Your Work and Life Can Turn the Ordinary into the Extraordinary autors

Ja darbinieki strādā mājās, starp kolēģiem ir mazāka saziņa. Mājās ir daudz traucējošu faktoru, kas viņu prātu varētu aizraut no darba. Šie ir iemesli, kāpēc ir ārkārtīgi nepieciešams viņus atbalstīt un bieži sazināties, lai viņi nejustos atstumti no organizācijas vai uzņēmuma. Daži no darba procesa un saziņas iekļaušanas piemēriem:

 • Strukturētas ikdienas reģistrācijas
 • Tiešsaistes saziņas iespējas
 • Attālās sociālās mijiedarbības iespējas
 • Uzmundrinājums un emocionāls atbalsts

Pētījumā par pēdējo sniegto padomu tiek atklāts, ka darbinieki meklē savu darba devēju kā paraugu. Piemēram, ja ir nepatīkama situācija un vadītājs jūtas saspringts vai noraizējies, tas pārnes to pašu efektu uz darbiniekiem. Vadītājam tieši vajadzētu iedrošināt un motivēt savu komandu, sakot: “Mēs to varam!” un saglabājot labu garu darba laikā. [3]

 • Efektīvam darbam

Daži darba devēji ir nobijušies, ka darbinieki, kas strādā mājās, nespēs paveikt tikpat daudz kā darba vidē, tāpēc daudzi priekšroku nedod šāda veida darbam. Tomēr Blūma pētījums parāda, ka darbinieki, vienu dienu nedēļā strādājot mājās, produktivitāti palielināja par aptuveni 13%, un līdzīgi tas notika, kad viņi pavadīja 4 dienas mājās. Efektivitātes pieaugums bija ļoti pārsteidzošs visiem iesaistītajiem. Tāpēc var droši teikt, ka darbinieki ir produktīvāki, atrodoties sev vēlamajā vidē, taču izšķiroša loma šāda veida darbā ir vadītājam, jo visiem aspektiem jābūt labi izpildītiem, lai tie būtu veiksmīgi. [4]

“Uzņēmumā nekad nevar pietiekami komunicēt kā līderis, bet attālā uzņēmumā nekas nevar būt patiesāks. Tā kā jūs fiziski neredzat cilvēkus klātienē, informācija neizplatās vienādi, tāpēc līderi jāpieliek smags darbs, lai nodotu ziņojumu pārējiem. ” – Klēra Leva (Claire Lew), Know Your Team izpilddirektore.
Par komandas saliedēšanas principiem un attālināta darba principiem uzzini.